fbpx
Argus Grupa

ARGUS grupa osnovana je 2017. godine i predstavlja inovativno društvo koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga u području poslovnog savjetovanja, korporativnih financija, unapređenja poslovanja malih i srednjih poduzeća  te reorganizacije poslovanja poduzeća u različitim sektorima. 

Pomoć u financiranju rasta i razvoja poduzeća zaokružili smo uslugama Interim menadžera (privremenog menadžera) i privremenog glavnog financijskog i operativnog direktora. 

S ciljem unapređenja poslovanja malih i srednjih poduzeća, ARGUS grupa  u 2018. godini dodatno je proširila svoje aktivnosti u području savjetovanja pri spajanju i preuzimanju malih i srednjih poduzeća.  

ARGUS grupa d.o.o. aktivno surađuje s više domaćih i internacionalnih private equity fondovima.