Velike promjene dolaze – jeste li spremni?

U sljedećih pet godina poslovni će svijet zahvatiti velike promjene. Preživjet će samo one kompanije koje će se pripremiti za novo doba poslovanja.

Direktori budućnosti, pazite. Život na vrhu postat će još teži tokom slijedećih pet godina jer će korisnici, konkurenti, dioničari i zaposlenici postavljati sve veće zahtjeve. U slijedećih pet godina konkurencija će biti još okrutnija, a sam opseg poslovnog nadmetanja na mnogim će se tržištima još razviti.

Do 2025. mnogi će današnji kritični poslovni čimbenici ostati na snazi, no pojavit će se i novi. Već poznati čimbenici bit će pod utjecajem s različitih strana.

Stalno propitivanje poslovnog modela

Velik broj CEO-a prepoznaje nove poslovne modele kao značajniji izvor konkurentnosti u odnosu na nove proizvode i usluge. Naravno, proizvodi su važni, no oni se mogu replicirati. Čista prednost u proizvodima je kratkoročna, tvrdi Malcolm Barnes, informatički direktor tvrtke Komatsu Australia. Redovito promišljanje o tome kako se proizvodi i usluge stvaraju, isporučuju i održavaju donijet će i veće razlikovanje od konkurencije.

Morate neprestano propitivati poslovne modele, kaže Derek Welch, direktor korporativne strategije u globalnoj kemijsko-farmaceutskoj tvrtki Akzo Nobel.

Biti brz i okretan

Najveći upravljački izazovi pred kojima se nalaze organizacije jesu prilagođavanje promjenama i postizanje potrebne brzine inovacije. Pošto kompanije istovremeno osvajaju nova tržišta – na čelu s SAD-om, Kinom i Indijom – i pokušavaju produbiti odnose s postojećim korisnicima, usredotočenost na inovaciju, usko povezanu s postojećim jakim točkama, bit će zaštitni znak uspjeha. No sama inovacija proizvoda i usluga neće biti dovoljna. Sposobnost inovacije poslovnih procesa bit će jednako, ako ne i više značajnija stavka uspjeha same kompanije.

Upoznaj svog korisnika i surađuj s njim

Direktori IT kompanija tvrde da će način na koji njihove organizacije komuniciraju s korisnicima predstavljati područje s najviše promjena do 2025.

Nastojanja zadržavanja korisnika ne predstavljaju novost, no kompanije  će sada nastojati doći do čim većeg broja saznanja o ponašanju korisnika kako bi bolje predvidjele promjene u njihovim budućim potrebama.

U tom smislu sve više će uključivati korisnike u dijelove vlastitog poslovanja, što će donijeti implikacije za korporativne mreže i sigurnost. Nadalje, personalizacija će za korisnika u 2021. postati važan dio poslovanja – od odnosa s korisnicima do kreiranja proizvoda, od naručivanja do distribucije.

Radi ono što najbolje znaš

Tri od pet CEO-a (temeljem istraživanja s Oxforda) svrstavaju među najveće konkurentske prijetnje – konsolidaciju postojećih igrača. Ostatak ispitanih najviše strahuje od ulaska novih igrača s novootvorenih tržišta. Suočena s prijetnjama top-down i bottom-up, većina kompanija planira ostati privržena svom osnovnom poslu i specijalizirati ili modificirati postojeće proizvodne linije.

Za uspjeh su kritično važni fleksibilnost, otvorenost, kolaboracija i brzina reakcije. Mnogi među spomenutim atributima ovise o informacijskoj tehnologiji koju 82 posto ispitanika smatra kritičnim čimbenikom sposobnosti mijenjanja poslovnih modela u slijedećih pet godina.

IT sustavi i robotizacija – trošak ili neophodan alat za poslovanje?

IT se ujedno više smatra kompetitivnim alatom nego običnim sredstvom za smanjivanje troškova i reorganizaciju poslovanja.

No, IT sam po sebi, ne predstavlja jednoznačan odgovor – kultura, upravljanje i struktura poslovanja u 2025. će također morati postati više prilagodljivija. Drugim riječima, organizacija budućnosti odražavat će karakteristike najveće inovacije bliske prošlosti – interneta. Dot-com revolucija nije došla niti do polovice svog postojanja, kaže CEO BT-a (Brittish Telecommunications) Global Service. Internet će nastaviti pokretati ili utjecati na sve više promjena u poslovanju tokom narednih godina. Što je još važnije, organizacije će asimilirati neke od njegovih najznačajnijih atributa.

Realistično informacijsko doba

U srcu svakoga poslovanja leži skupljanje, pohranjivanje i analiza informacija. Do 2022. zahtjevi za točnom, pravovremenom i sigurnom informacijom postat će sve brojniji.

U sljedećim područjima posebno će brzo rasti potreba za podacima:

  • Kolaborativni rad. Bilo da se radi o upravljanju udaljenim djelatnicima, globaliziranom R&D projektu ili radu s korisnicima, organizacija poslovanja u 2025. će biti dodatno ovisna o protoku podataka između unutrašnjih i vanjskih dijelova organizacije. Što smo bolje povezani s korisnicima i dobavljačima bolje ćemo proći.
  • Uvid u podatke o korisniku. Prepoznavanje promjena u ponašanju korisnika prepoznaje se kao najznačajnija stavka u inovaciji proizvoda i usluga, s kojom će se organizacije suočiti u narednih pet godina. Bolje razumijevanje osobnih ili poslovnih potreba korisnika bit će podjednako važno kao personalizacija proizvoda i usluga.
  • Vladavina. U slijedećih pet godina će dioničar, menadžeri i članovi uprava zahtijevati više transparentnosti nego ikad. Dioničari će raspolagati s mnogo više informacija o kompanijama u koje su uložili novac. Kvaliteta vladanja korporacijom biti će zaseban izvor diferencijacije.

Futurološki CEO

Kako pokazuje nedaleka prošlost, nemoguće je sa sigurnošću predvidjeti budućnost. Kompanije moraju pripremiti sve vrste planova za osiguranje poput sigurnosnog kopiranja podataka (backupa). Što se bolje pripremite moći ćete bolje reagirati, kaže Bali Padda, potpredsjednik za logistiku u tvrtki Lego Systems.

Tko je mogao predvidjeti napad od 11. rujna ili nekretninski slom u Americi i svijetu 2008. godine, ali i pandemiju korona virusa (Covid-19) u 2020.?

Više od tri četvrtine ispitanih menadžera, suočenih s raznovrsnim zahtjevima i rastućim valom podataka koji će oni pokrenuti, složilo se da će ključni zadatak kompanija u 2021., ali i sve do 2025., biti izvlačenje znanja iz informacija.

Zbog toga će se organizacije okrenuti sve više prema tehnologiji ne bi li našle pomoć. Većina CEO-a želi da IT-izacija poboljša kvalitetu donošenja odluka, tako što će donijeti pravu informaciju u pravo vrijeme. Većina ispitanika gleda na IT kao na izvor prednosti nad konkurencijom, a ne samo kao sredstvo za uštede.