Mit ili stvarnost da nam stvarno pomažu?

U razvijenim zemljama, a pogotovo u zemljama Europske unije, ovlašteni broker u osiguranju predstavlja nezaobilazni dio poslovanja svakog ozbiljnog poduzeća. Broker ima jedinstvenu ulogu zaštite ugovaratelja (poduzeća) osiguranja od rizika u poslovanju. Bez ovlaštenog brokera, osposobljenog za kvalitetnu analizu pokrića i rizika, gotovo je nemoguće sklopiti korektan ugovor s pokrićem svih potrebnih rizika, uz istovremenu transparentnost poslovanja.

U nastavku opisujem neke aktivnosti iz vlastite prakse i prema kojima se određujem u savjetovanju poduzećima s ciljem zaštite njihovog poslovanja. Rizici se mogu pojaviti pred svakim poduzećem. U većoj ili manjoj mjeri. Oni se događaju. Jeste li ih svjesni i poduzimate li radnje u minimiziranju istih?!

Opisao sam neke od situacija u kojima se poduzeće može naći, a da nije svjesno rizika koje može zahvatiti cjelokupno poslovanje. Ukoliko se rizik pretvori u stvarnu prijetnju poslovanju, posljedice na poslovanje poduzeća mogu biti “brutalne”.

SAGLEDAVANJE RIZIKA POSLOVANJA

Sagledati rizike poslovanja ujedno je dužnost svakog odgovornog poduzetnika. Posljedice mogu biti nesagledive. Za vlasnika, menadžment, zaposlene ali i za cjelokupno poslovanje. Zamislite da vam izgori pogon, a vi mislite da imate dobro ugovorene police osiguranja. Što ako one nisu dostatne za pokriće cjelokupne štete koja vam je nastala? Što ako zbog par stotina ili tisuća kuna u plaćanju premije (želeći uštedjeti) možete odvesti vaše poduzeće u stečaj?!

Bitno je sve te rizike razumjeti, popisati ih i na vrijeme reagirati kako biste zaštitili poslovanje. 

BROKER ŠTITI INTERES PODUZEĆA

Sudjelovanje brokera u procesu nabave osiguranja i u pripremi stručnog dijela „osigurateljne kvotacije“ u pravilu rezultira ugovaranjem proširenih pokrića osiguranja uz istovremeno smanjenje cijene osiguranja (skoro u većini slučajeva).

Ovlašteni broker u osiguranju, sukladno Zakonu o osiguranju, prvenstveno štiti interese klijenta, za razliku od samog osiguratelja ili zastupnika u osiguranju, koji sukladno Zakonu, prvenstveno štiti interes osiguravatelja.

Istovremeno, broker u osiguranju ne remeti već uspostavljene partnerske odnose s osigurateljem, već ih unaprijeđuje. Ili uspostavlja i povezuje poduzeća s novim osiguravateljem, koji prepoznaje važnost svakog poduzeća (kod nekih osiguravatelja to nije slučaj).

Transparentnost 24/7

Broker u osiguranju je najpovoljniji kanal prodaje osiguranja za klijenta po pitanju: transparentnosti poslovanja, pitanju dobivenih pokrića i cijene osiguranja. Također, sukladno Zakonu o osiguranju, broker je profesionalno odgovoran za portfelj osiguranja koji vodi, što daje dodatnu sigurnost vlasniku, upravi ili odgovornim osobama na nižima razinama u poduzeću.

Brokeri u osiguranju – trebate ih ili možete sami?! Samo treba biti svjestan svih rizika koje niste sagledali. Brokeri nerijetko postaju „spasitelji“ osoba zaduženih za vođenje „odjela osiguranja“ u poduzeću. Odgovorne osobe znaju da imaju police, ali u većini slučajeva ne znaju imaju li dobrog osiguravatelja?! Imaju li ugovorena pokrića za sve što su tražili od osiguravatelja?! Je li ono što je dogovoreno i upisano na policama itd.

To su neka od pitanja gdje „uskače“ broker i postaje „prijatelj“ i „spasitelj“ osoba zaduženih za vođenje osiguranja u poduzeću. Nerijetko, te osobe odahnu kad shvate da brokeri dodaju vrijednost i da imaju isti interes za poduzeće – optimalno osigurati poslovanje od mogućih rizika uz optimalno plaćanje premije osiguranja.

Prednosti brokera u zaštiti poslovanja

 • VOĐENJE POSLA od strane brokera – cjelokupne poslove vođenja osiguranja, uključujući analize, kotacije, izdavanje i obnovu polica i kompletnu naplatu šteta, sukladno Zakonu o osiguranju, broker vodi u ime i po nalogu klijenta,
 • PRISTUP KLIJENTU – broker kreira uvjete osiguranja prema prepoznatim rizicima kojima je izložen klijent uz znatno veću zaštitu,
 • ISO CERTIFIKATI – brokeri koji posjeduju ISO certifikate, posebice onih sustava upravljanja kvalitetom i sustava informacijske sigurnosti, garancija su klijentu da se poduzeće vodi prema najzahtjevnijim međunarodnim standardima upravljanja,
 • STRUČNI KADAR – broker ima (ili bi trebao imati) stalno zaposlene ovlaštene brokere/stručnjake (među kojima se mogu pojaviti i zaposlenici s ovlaštenjima za javnu nabavu), što je garancija kapaciteta za sve ozbiljnije poslove,
 • PODRŠKA KLIJENTU – partnerski odnos za cijelo vrijeme trajanja poslovne suradnje, stalna otvorenost za sva pitanja vezana na problematiku osiguranja (novi osigurateljni proizvodi, pregled i tumačenje poslovnih ugovora u segmentu osiguranja te pomoć pri izvršavanju ugovornih obveza iz istih),
 • OBRADA ŠTETA – brokeri za sve svoje klijente osiguravaju stalnu pomoć pri obradi odštetnih zahtjeva (neki brokeri imaju posebne odjele koji obavljaju isključivo obradu odštetnih zahtjeva za klijenta prema osigurateljima). Velika prednost!!!
 • ZADOVOLJSTVO – brokeru je bitno da, svojom aktivnošću, doda vrijednost za poslovanje poduzeća. Učinak angažmana se vidi tek kad nastane prvi problem (prijava štete, štetni događaj koji nije pokriven policom od prije…). Poslovanje prije brokera i nakon njegovog ulaska se mora promijeniti.
 • Ukoliko klijent nije zadovoljan uslugama i angažmanom brokera, dana punomoć se otkazuje zahvaljuje se na suradnji. Nitko nije vezan doživotno, ali…rad brokera, angažiranost na ugovaranju, angažiranost na obradi šteta jedini su kriterij za ocjenjivanje rada brokera.

Aktivnosti koje broker provodi

Temeljem postojećih informacija za poboljšanje cjelokupnog sustava osiguranja i zaštite imovine i ljudi, sukladno najvišim svjetskim osigurateljnim standardima, neke od aktivnosti koje broker provodi su:

 1. REVIZIJA OBUHVATA OSIGURANE IMOVINE – obuhvaćena sva imovina prema poslovnim knjigama bez obzira na lokaciju, tuđa imovina u najmu ili na upravljanju itd.,
 2. PROMJENA (ukoliko je potrebno) CJELOKUPNOG KONCEPTA OSIGURANJA – pokriće svih rizika za cjelokupnu imovinu i sve lokacije bez obzira na razradu,
 3. REVIZIJA I PROMJENA NAČINA IZRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE,  
 4. IZRADA TAILOR MADE UVJETA ZA SVE UGOVORENE SKUPINE OSIGURANJA i opis rizika sukladno potrebama osiguranika i dosadašnjim iskustvima

Uvijek postoji poboljšanje u odnosu na postojeće stanje. Bitno je razumjeti koji rizici postoje i kako se odnosimo prema njima. Zadovoljavanje Zakonom definiranih odredbi, uz istovremeno zadržavanje već uspostavljenih odnosa s postojećim osigurateljem ili sa potencijalno novim osiguravajućim društvom, temeljna je odrednica brokera u osiguranju.

Odgovornost prema imovini i ljudima

Uloga svih nas (neovisno o veličini poduzeća) jest odgovorno se odnositi prema zaštiti imovine i ljudi. Nadalje, potrebno se odnositi s dužnom pažnjom prema ljudima koji rade u poduzeću, dolaze na posao i odlaze, rade s nama. Odnos prema prijevoznim sredstvima (koje nas prevoze od točke A do točke B zbog obavljanja poslovnih aktivnosti), ali i brigom za zdravlje zaposlenika.