Poslovno savjetovanje

Prikupljamo i analiziramo informacije u svrhu poboljšanja učinaka i efikasnosti poslovanja. 

 

Kontaktirajte nas

Poslovno savjetovanje možemo promatrati kao sveobuhvatnu uslugu pri čemu se analiziraju svi vanjski i unutarnji čimbenici nekog poduzeća.

Argus grupa pruža neke od sljedećih aktivnosti za klijenta:

 • Izrada poslovnih modela,
 • Unaprjeđenja i optimizacija organizacija,
 • Povezivanje start-up kompanija i komunikacija s private equity i venture capital fondovima,
 • Povezivanje investitora s vlasnicima poslovnog subjekta,
 • Pomoć pri uspostavljanju poslovnih kontakata s pravnim i fizičkim osobama,
 • Traženje potencijalnih ulaganja,
 • Stvaranje dugoročne strategije razvoja

Mi vam pomažemo da se dobro pripremite za sljedeći ciklus poslovanja.

Poslovni savjetnici pružaju menadžmentu poduzeća vrijedne informacije i smjernice kako poboljšati učinak i efikasnost.

Na temelju rezultata, klijentima predstavljamo najbolje mogućnosti i predlažemo aktivnosti za poboljšanje poslovanja i jačanju njihove pozicije na tržištu. Izrađujemo dugoročne planove, strategije radi učinkovitijeg upravljanja.

Proces analize trenutnog stanja, analize poslovanja i prijedloga budućih optimalnih aktivnosti individualno je prilagođen svakom klijentu, kako bi poduzeće što bolje stabiliziralo cjelokupno poslovanje.

 

Poslovni savjetnik

Vaša ukupna prodaja se smanjila, vaši proizvodi ne postižu konkurentnost na tržištu. Pozicija na tržištu i profiti su se smanjili. Sve više vam je povećan pritisak na novčani tijek. Vrijeme je da angažirate suradnika – poslovnog savjetnika.

Poduzeća, prije svega, da bi se održala na tržištu, moraju biti što fleksibilnija (odgovarati potražnji kupaca), inovativnija (ulagati u nove usluge i proizvode), i u današnje vrijeme, riziko-orijentirana (ekonomska i zdravstvena pandemija može snažno negativno utjecati na vaše poduzeće).

Poduzeće mora pratiti što konkurent radi, što poduzeća rade bolje, što rade lošije, kako upravljaju svojim kupcima, kakva im je politika prodajnih cijena, gdje se i kako reklamiraju i rade li to dobro.

„Konkurent nikad ne spava“  

Poslovno savjetovanje najučinkovitije je koristiti kada organizacija „jede samu sebe“, kad se organizacija „vrti oko svoga repa“, kada ljudi ne dodaju vrijednost i kad se krivulja počinje okretati naopako.

Isto tako, kada organizacije i njihov menadžment trebaju planirati uvođenje promjena, tada je poslovni savjetnik idealno rješenje. Vlasnici i menadžment tako dobivaju pristup specijaliziranim znanjima i najboljim praksama (best practice) jer poslovni savjetnici imaju znanje i vještine koje poduzeću koristi za ostvarivanje novih poslovnih prilika. Ili pak, za rješavanje neprilika. Uvijek je dobro imati uz sebe „vanjskog i neovisnog“ savjetnika (osobu), kako bi se pogled i razmišljanje proširilo „izvan okvira“ trenutnog gledanja na poslovanje (out of the box thinking).

Financijski savjetnik

Financijski savjetnik je u više slučajeva jedna te ista osoba kao i poslovni savjetnik. Samo što financijskog savjetnika možete angažirati i kao privremeno rješenje.  Kada je potrebno angažiranje iskusnog, financijskog znalca radi brzog i efikasnog rješavanja različitih poslovnih problema?

U određenim periodima poduzeća se suočavaju s problemom neiskustva menadžmenta u promjeni organizacije, refinanciranju obveza ili kupnje drugog poduzeća. Tada je angažiranje poslovnog (financijskog) savjetnika dobra odluka, jer može riješiti vaše probleme kratko i jasno.

U takvim okolnostima jasan je manjak menadžera s punim praktičnim iskustvom: profesionalca koji može „ušetati“ u situaciju, brzo utvrditi što treba učiniti, pripremiti plan i provesti ga unutar zadanog vremenskog roka i budžeta– konzultanta s menadžerskim iskustvom, definiranim zadaćama i vremenskim okvirom za njihovo izvršenje.

Financijski savjetnik je osoba s bogatim poslovnim iskustvom i znanjem, a kojeg možete kratkoročno angažirati bilo da se radi o provedbi i upravljanju određenim projektom ili upravljanju poslovnim transformacijama, ali i kriznim situacijama. Nakon uspješno odrađenog projekta ili restrukturiranja društva, financijski savjetnici postaju “strateški” savjetnici.

Može vam pomoći da shvatite kamo zapravo ide vaš novac odnosno dati odgovor na učestalo pitanje vlasnika i direktora poduzeća:  „Gdje mi curi novac?“

Kada angažirati financijskog savjetnika (po mogućnosti da je proveo nekoliko restrukturiranja)?

 • Upražnjena radna mjesta na rukovodećim pozicijama,
 • Potrebno je upravljati složenim i strateški važnim projektima,
 • Poslovanje je u krizi.

Prednosti i kvalitete financijskog savjetnika:

 • Znanja i kompetencije – visokokvalificirane osobe koje svoje iskustvo i brojne vještine i znanja primjenjuju od svog prvog dana angažmana.
 • Brzina i jednostavnost – nema procedure zapošljavanja ili otkazivanja ugovora o radu. Uobičajeno financijski savjetnici imaju svoja savjetnička poduzeća.
 • Učinkovito i efektivno – nema „uhodavanja“ u posao. S obzirom na to da djeluje na razini menadžmenta, financijski savjetnik ima taj autoritet da djeluje efektivno u provođenju promjena unutar poduzeća.
 • Upravljački tim – kao mentor i edukator, financijski savjetnik prenosi svoja znanja, vještine timu u poduzeću koje ga angažira.

Organizacija

Za pravilno donesene misije i vizije, potrebno je dobro odrediti u kojoj industriji organizacija posluje. Uspješno oblikovana organizacijska struktura treba davati smjernice osobnim ambicijama i kreativnosti, unijeti vjerovanje u ljude/zaposlenike i na kraju krajeva, sama vjerovati u te izjave.

Organizacija ima višestruko značenje:

 • Organizacija je u općem smislu svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke, s najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području rada i života.
 • Organizacijom se označava djelatnost (organiziranje) ili pak stanje koje je postignuto organiziranjem (poredak, ustroj, sustav, struktura).
 • U ekonomici organizacijom označavamo sustavno i plansko sređivanje odnosa ljudi i predmeta (stvari) sa svrhom da se ostvari ekonomski (proizvodni) cilj.

Većina poduzetnika (vlasnici i menadžment) razmišlja i zaključuje o organizaciji: „Moj glavni cilj je ugovoriti što više poslova, osigurati plaće radnicima i ostvariti profit“. Organizacija ne predstavlja ikakav problem, jer se uvijek mogu nekako snaći, nešto smisliti i eventualno nastali problem lako riješiti.

Ako smo dogovorili novi posao, namjera nam je zaposlit još ljudi da taj posao obavimo. Ako se trebamo više okrenuti prema tržištu, zaposliti ćemo još nekoga u prodaji i razvoju. A za neke poslove ćemo unajmiti vanjske ljude – poslovne savjetnike. I to je to, bez neke filozofije. 

Organizacija se može analizirati kroz neka područja:

 • Organizaciju na razini poduzeća – poslovnu organizaciju i organizaciju poslovnih i proizvodnih procesa.
 • Organizaciju na razini radnog mjesta – uloge i odgovornosti samog radnog mjesta.
 • Organizaciju na osobnoj razini – organizaciju poslova pojedinaca u organizaciji.

Poslovni plan

Poslovni plan prikazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja poduzeća. Ono prikazuje i definira projekcije dobiti odnosno slobodnog novčanog toka iz poslovanja.

Pri sastavljanju poslovnog plana bitno je polaziti od realnih okolnosti i činjenica, ali i realnih pretpostavki za budućnost. 

Poslovni plan mora sadržavati neke od sljedećih kategorija, bilo da tražite nova financijska sredstva, bilo da prodajete poduzeće.

Potrebno je obratiti pažnju na sljedeće kategorije, a koje su sastavni dio kvalitetnog poslovnog plana:

 1. Podaci o poduzeću – ciljevi i dosadašnja strategija poduzeća
 2. Ljudski resursi – tko čini menadžment, način upravljanja u poduzeću
 3. Opis proizvoda/usluge, prodaja i distributivni kanali
 4. Tržište – koje vam je ciljano tržište (definicija i opis), karakteristike tržišta
 5. Kupci – tko su vam kupci, koliko ih je, koje proizvode kupuju i kojom se djelatnošću bave, koliki je postotak prodaje najvećim kupcima, koliki vam je udio izvoza u prodaji
 6. Dobavljači – tko su vam dobavljači, koliki je postotak nabave od najvećih dobavljača i što vaše poduzeće kupuje od njih, odnos domaćih i inozemnih dobavljača
 7. Konkurencija – tko su vam konkurenti i kakav je njihov sadašnji tržišni udio, koje su im osnovne karakteristike, kakvo je njihovo tržišno pozicioniranje u odnosu na vaše poduzeće
 8. Tržišno okruženje – opišite čimbenike koji utječu na razvoj tržišta ili mu mogu biti ograničavajući faktor, makroekonomska kretanja u zemlji i okruženju
 9. Utjecaj pojedinih rizika na poslovanje poduzeća
 10. SWOT analiza
 11. Strategija daljnjeg razvoja
 12. Financijska analiza – projekcija prihoda, rashoda i slobodnog novčanog toka

Poslovni model

Poslovni model u poduzeću su sve aktivnosti koje opisuju kako će se poduzeće ponašati na tržištu. Poslovni model prelazi granice samog poduzeća – uključuje sva poduzeća s kojima moramo surađivati na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini.

Poslovni model je plan poduzeća kako će se boriti s konkurencijom, dobavljačima, ali i upravljati kupcima. Cilj i funkcija svakog poslovnog modela je da je on održiv i profitabilan.

Neke od karakteristika poslovnih modela:

 • Poslovni pothvat – puno više od same ideje da poslovni model ima svoju „glavu i rep“
 • Inovativnost u kreiranju – stvara se konkurentska prednost u odnosu na druge (neinovativne)
 • Definiranje poslovnog modela – u samim počecima se definira, određuju se koraci

Lanac vrijednosti pokazuje kako se proizvod kreće od sirovine do krajnjeg korisnika – on pomaže poduzeću da identificira prilike kojima može poboljšati svoje konkurentske strategije. Dvije greške u poimanju i definiciji poslovnih modela: pogrešna procjena troškova i pogrešna procjena kupaca.

Financijski savjetnik je u više slučajeva jedna te ista osoba kao i poslovni savjetnik. Samo što financijskog savjetnika možete angažirati i kao privremeno rješenje. Kada je potrebno angažiranje iskusnog, financijski potkovanog, stručnjaka radi brzog i efikasnog rješavanja različitih poslovnih problema.

U određenim periodima, poduzeća se suočavaju s problemom da njihovi menadžeri nemaju iskustva, vještine ili znanja potrebnog za upravljanje posebnim situacijama – bilo da se mijenja organizacija, potrebno je refinancirati postojeće obveze ili se ide u kupnju drugog poduzeća. Tada je financijski savjetnik dobra odluka, jer jednostavno i kratko rješava vaše probleme.

U takvim okolnostima jasan je manjak menadžera s punim praktičnim iskustvom: profesionalca koji može „ušetati“ u situaciju, brzo utvrditi što treba učiniti, pripremiti plan i provesti ga unutar zadanog vremenskog roka i budžeta– konzultanta s menadžerskim iskustvom, definiranim zadaćama i vremenskim okvirom za njihovo izvršenje.

Financijski savjetnik je osoba s bogatim poslovnim iskustvom i znanjem, a kojeg možete kratkoročno angažirati bilo da se radi o provedbi i upravljanju određenim projektom ili upravljanju poslovnim transformacijama, ali i kriznim situacijama. Nakon uspješno odrađenog projekta ili restrukturiranja društva, financijski savjetnici postaju “strateški” savjetnici.

Može vam pomoći da shvatite kamo zapravo ide vaš novac odnosno dati odgovor na učestalo pitanje vlasnika i direktora poduzeća:  „Gdje mi curi novac?“

Kada angažirati financijskog savjetnika (po mogućnosti da je proveo nekoliko restrukturiranja)?

 • Upražnjena radna mjesta na rukovodećim pozicijama,
 • Potrebno je upravljati složenim i strateški važnim projektima,
 • Poslovanje je u krizi.

Prednosti i kvalitete financijskog savjetnika:

 • Znanja i kompetencije – visokokvalificirane osobe koje svoje iskustvo i brojne vještine i znanja primjenjuju od svog prvog dana angažmana.
 • Brzina i jednostavnost – nema procedure zapošljavanja ili otkazivanja ugovora o radu. Uobičajeno financijski savjetnici imaju svoja poduzeća za poslovno savjetovanje
 • Učinkovito i efektivno – nema „uhodavanja“ u posao. Obzirom da djeluje na nivou ili blizu nivoa člana najvišeg rukovodstva, financijski savjetnik ima taj autoritet da djeluje efektivno u provođenju promjena unutar poduzeća.
 • Upravljački tim – kao mentor i edukator, financijski savjetnik prenosi svoja znanja, vještine timu u poduzeću koje ga angažira.