Što je broker u osiguranju i zašto nam je potreban?

Posted Leave a comment

Mit ili stvarnost da nam stvarno pomažu? U razvijenim zemljama, a pogotovo u zemljama Europske unije, ovlašteni broker u osiguranju predstavlja nezaobilazni dio poslovanja svakog ozbiljnog poduzeća. Broker ima jedinstvenu ulogu zaštite ugovaratelja (poduzeća) osiguranja od rizika u poslovanju. Bez ovlaštenog brokera, osposobljenog za kvalitetnu analizu pokrića i rizika, gotovo je nemoguće sklopiti korektan ugovor […]