fbpx
Argus Grupa

Korporativne financije

Korporativne financije (eng. ‘Corporate Finance’) područje su financija koje se bavi financijskim odlukama poslovnih subjekata tijekom cijelog životnog ciklusa. Uključuju alate i analize koji se koriste pri donošenju odluka bitnih za poslovanje.

Primarni cilj korporativnih financija povećanje je vrijednosti za vlasnike poduzeća. Tehnike i odluke u korporativnim financijama dijele se na dugoročne i kratkoročne. Odluke o kapitalnim ulaganjima odluke su dugoročnog karaktera. Analiza treba pokazati u koje će se projekte ulagati te i odgovarajuće financirati. 

Stoga se pojam „korporativne financije“ često povezuje s transakcijama u kojima se kapital prikuplja i usmjerava u stvaranje, razvoj, rast ili preuzimanja i spajanja tvrtki (eng. ‘mergers & acquisitions’ ili ‘M&A’).

Glavna uloga financijskog direktora ili savjetnika u području korporativnih financija je:

– smanjiti trošak kapitala, 

– optimizirati bilancu i račun dobiti i gubitka, te 

– uz odgovarajuću polugu, (re)definirati financijsku poziciju društva putem svih dostupnih financijskih instrumenata.