JESTE LI DOVOLJNO JAKI DA IZDRŽITE?

Konkurentska snaga poduzeća izrasta iz vrijednosti koju je poduzeće sposobno stvoriti za svoje potrošače (kupce), a koja nadilazi troškove njezina kreiranja.

(M. E. Porter)

Današnji trendovi globalizacije i sve veća konkurencija, koja je u punom zamahu, mijenjaju nekadašnju sliku tržišta. “Do jučer konkurenti” se udružuju, stvaraju velike “igrače” i korporacije visokih razmjera. Poduzeća, u uvjetima nesavršene konkurencije, pronalaze prilike za isticanjem i pokazivanjem svojih konkurentskih prednosti.

Stvaranje konkurentskih prednosti odražava se na nivou cijelog poduzeća. U međunarodnim uvjetima, one su vrlo intenzivne i kompleksne. Posebno su izražene u pojedinim granama koje su se uvelike globalizirane ili su na putu globalizacije.

Stoga su strateški okviri konkurentske prednosti izuzetno značajni, kako za efektivno, tako i efikasno, odnosno rentabilno poslovanje. Na svjetskom tržištu se pod konkurentskom prednošću podrazumijeva relativno velika moć, odnosno snaga jednog poduzeća ili jednog proizvoda u odnosu na druge.

Evolucije u strategijama poduzeća

Izvor: Vranešević, Vignali i Vrontis, 2004, prilagođeno.

Poduzeća se sve više okreću (ili bi se bar trebala okretati) novim djelatnostima, koje se temelje na intelektualnom kapitalu, novim uslugama i tehnologijama te se sve više izražava funkcija istraživanja i razvoja unutar svake kompanije.

Opcije u odabiru odgovarajuće strategije

Vlastite strategije, koje uspješna poduzeća koriste u međunarodnom poslovanju, međusobno se razlikuju, ali takva poduzeća, koja su ostvarila trajnu konkurentsku prednost, imaju izvjesne sličnosti koje se mogu prepoznati u inovacijama, stalnom poboljšanju, jačanju ukupnog sustava vrijednosti i globalnom pristupu:

  • konkurentna prednost u osnovi nastaje iz poboljšanja, inovacija i promjena. Poduzeća stječu prednost u odnosu na međunarodne konkurente tako što uviđaju nove osnove za razvijanje konkurentske prednost ili nalaze nova i bolja sredstva za njeno postizanje na stari način,
  • konkurentska prednost obuhvaća ukupan sustav vrijednosti koji predstavlja čitav niz aktivnosti uključenih u stvaranje i korištenje proizvoda,
  • bliska suradnja i stalna razmjena informacija, dobara i usluga s dobavljačima, kanalima i kupcima, uključena je u proces stvaranja i održavanja vrijednosti (lanac vrijednosti),
  • poduzeće izgrađuje međunarodnu reputaciju i uspostavlja međunarodne marketinške kanale koje kontrolira ili na njih utječe. Razvijanje globalne strategije uključuje aktivnosti u drugim zemljama kako bi se osvojile lokalne prednosti, prešle određene smetnje ili olakšao prodor,
  • obično poslovanje širom svijeta nije isto što i globalna strategija, ukoliko ne dođe do ovakve koordinacije i integracije.

Ostvarivanje konkurentskih prednosti predstavlja specifičan odgovor poduzeća na impulse iz okruženja. U suštini, to je specifičnost svake međunarodno orijentirane kompanije, jer, usuglašavajući posebne sposobnosti (eng. distinctive competence) s kritičnim faktorima uspjeha na ciljnom tržištu, poduzeća u suštini identificiraju svoje konkurentske prednosti.

Konkurentske prednosti podrazumijevaju postojanje ili ostvarivanje onog nivoa sposobnosti poduzeća koji se zahtijeva na tržištu i koji konkurencija ne može tako lako dostići osim stvaranjem većih troškova (ulaganja) i/ili u dužem vremenskom periodu.

Korporativna (poslovna) strategija poduzeća

Izvor: Boris Sruk.: “Strateška fleksibilnost malih i srednjih poduzeća u kontekstu nastupa na EU tržištu“, 2007.

Jasno definirana korporativna strategija poduzeća za sobom vuče i ostale podstrateške alate, koji izravno ili neizravno utječu na sam odabir “prave” poslovne strategije poduzeća. Postavljanje jasne slike o poslovnoj strategiji poduzeća, sa svim ostalim utjecajnim segmentima, definira shemu operativnog modela kod poduzeća.

Blog je dio poglavlja iz knjige, u kojoj sam urednik i autor “Financiranje malih i srednjih poduzeća”, a koja je napisana 2008. godine. Pravila su jasna i dan danas. Primjenjiva su i na danasšnje poslovanje. Tko želi uspjeti i biti međunarodno prisutan mora se pridržavati pravila iz područja strateške fleksibilnosti, inovativnosti i konkurentnosti.