Fokus i diferencijacija

Konkurentska sposobnost malih i srednjih poduzeća, na relativno zaštićenom tržištu, ostvaruje se fokusom i diferencijacijom od svoje konkurencije.

Međutim, s otvaranjem tržišta, a i jačanjem konkurencije, kao i sve većom protočnosti informacija, danas ta diferencijacija sve više gubi na značaju. Možemo reći da se danas poduzeća nalaze u vakuumu, odnosno djelomičnom zaokretu u poslovnoj strategiji poslovanja poduzeća.

Kvaliteta je ključ uspjeha

Kvaliteta je ono što bi trebalo obilježiti poslovanje malih i srednjih poduzeća. Period 2019.-2029. se čini kao dugačak. Tržišta se mijenjanju, a sukladno tim promjenama i igrači (poduzeća) se mijenjaju. Kupci zahtijevaju kvalitetu koja će biti ključan čimbenik poslovanja i predstavljat će odgovorno korištenje resursa. Gospodarski subjekti (u našem slučaju mala i srednja poduzeća) naći će se pred problemom kako osigurati traženu kvalitetu koja se nije toliko zahtijevala u 20. stoljeću.           

U današnjim uvjetima globalizacije, bitno je utvrditi povezanost unutrašnjih i vanjskih čimbenika poslovanja jednog malog ili srednjeg poduzeća. Veza između poduzeća i menadžmenta je da dugoročno i sa sigurnošću planiraju razvoj poduzeća, u svrhu zadovoljavanja društvenih interesa.

Na početku nove ere poslovanja (od 2020. g. pa nadalje) jedna je činjenica kristalno jasna – uspjet će samo ona poduzeća koje su se naučila brzo i učinkovito prilagođavati i mijenjati te ona koja su spremna prihvatiti novi vid razvoja poduzeća – kroz ulaganja private equtiy i venture kapitala. Ali i oni koji su se prilagodili novim tehnologijama.

Mikro vs. Makro

Na konkurentnost utječu mnogi, direktni i indirektni čimbenici, ali presudno je da konkurentnija postanu upravo ona poduzeća od kojih se očekuje da su nositelji gospodarskog rasta i razvoja. Upravo je malo i srednje poduzeće stavljeno u središte pozornosti, čime je učinjen odmak od makroekonomskog poimanja gospodarske politike prema jačanju indikatora i značenja mikroekonomije.

U osnovi, slabe vanjskotrgovinske i unutrašnje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj su: visoki troškovi, posebno troškovi rada, te, kao glavni čimbenik, razmjerno niska produktivnost tj. mala dodana vrijednost po zaposleniku. U tom smislu je povećanje dodane vrijednosti, odnosno produktivnosti, temeljni konkurentski izazov hrvatskoga malog i srednjeg gospodarstva.

Štoviše, procesi strateške fleksibilnosti nose u sebi dijelove vlastite destrukcije, jer je osvajanje tržišta dio kompetitivnog procesa. Takvi poduzetnici, međutim, bilo zbog velikog udjela na tržištu ili financijske snage, u mogućnosti su znatno utjecati na uvjete pod kojima se tržišno natjecanje odvija, pa su podvrgnuti režimu posebne odgovornosti da svojim postupanjima ne umanjuju razinu slobodnog natjecanja na tržištu.

Suradnja malih i srednjih s velikima

Mala i srednja poduzeća nužan su komplement velikih poduzeća. Konkurentska sposobnost i snaga je u njihovoj povezanosti, dinamičnosti, fleksibilnosti, istraživačkim potencijalima te u sposobnosti inoviranja i ostvarivanju promjena prije konkurencije. Snaga poduzeća (kapital i veličina) više nije u prvom planu. Veličina i snaga se traže u ljudima, njihovom znanju, umijeću i kreativnosti.

Mala i srednja poduzeća su s vremenom postala generatorom razvoja gospodarstava zemalja, ali samo u razvijenim zemljama. U turbulentnom tržišnom gospodarstvu, u središte zbivanja se postavlja inovativni poduzetnik, koji sa svojom kreativnošću i sposobnošću odgovara na zbivanja na domaćem i inozemnom tržištu. Uspijeva samo onaj koji stalno raste. Ali kontrolirano, stabilno.

Gospodarstvo mora rasti

U ovom trenutku, može se reći da već niz godina hrvatska gospodarska scena pokazuje znakove oporavka, nakon stagnacije prouzročene uglavnom vanjskim činiteljima, ali nedovoljno i nezadovoljavajuće (gledajući gospodarstva u orkuženju). Upravo je gospodarski rast primarna zadaća priprema za potpuno integriranje hrvatskog tržišta s tržištima Europske unije.

Naime, veliki sustavi ne mogu biti pokretači gospodarstva, a niti mali ne mogu samostalno financirati svoj vlastiti razvoj i ekspanziju na globalno tržište. Nužna je suradnja.

Čimbenici koje treba izdvojiti kao uzrok skromnih rezultata prilagođavanja poduzeća uključuju: diversificirano vlasništvo, kontinuirano “meko” financiranje od strane banaka te neadekvatno makroekonomsko okruženje.